Sjekk ut tilbudene våre | GRATIS FRAKT FRA 999 NOK

Compex Betingelser og Vilkår

I - BRUKSOMRÅDE

Hver ordre innebærer / innebærer overholdelse uten forbehold fra kundens side om disse salgsbetingelsene og korrelativ avståelse fra den aktuelle kundens side for å legge frem enhver klausul som er i strid med eller utfyllende eventuelt vises / representerer på sine egne kommersielle dokumenter, spesielt i hans kjøp vilkår og betingelser. Generelt sett er aksept av DJO Nordic (moms: 556451-1037) av hver klausul som er i strid med eller kompletterer gjeldende salgsbetingelser og betingelser underlagt den forutgående og skriftlige avtalen.
At DJO France ikke drar nytte av et av de nåværende forholdene, kan ikke tolkes som at man frafaller den påfølgende utnyttelsen. De spesielle betingelsene som leverandøren aksepterer i tilfelle en ordre, binder ikke leverandøren til denne ordren.

 
II - BESTILLING

Hvis klienten ønsker å gjøre en bestilling, må han identifisere seg først. For det formålet må han fylle ut et skjema som er tilgjengelig for ham, i henhold til informasjonen som er gitt ham på nettet, der han vil gi nødvendig informasjon for sin identifikasjon og etternavn, fornavn, telefonnummer , postadresse og leveringsadresse. Ytterligere informasjon vil kunne etterlyses fra ham for å sikre kvaliteten og sikkerheten ved leveringen.

Produktene og tjenestene foreslås innenfor grensen for tilgjengelig lager. I unntakstilfeller kan det skje at produktet midlertidig ikke lenger er tilgjengelig, etter at ordren er bekreftet. I dette tilfellet vil DJO France informere klienten via e-post eller med bud, så snart som mulig, om nevnte forsinkelse av tilgjengeligheten. Kunden vil da ha valget mellom å opprettholde bestillingen og vente på levering, eller kan be om kansellering av leveransen. Ved avbestilling refunderes kunden umiddelbart.

Etter at klienten har valgt de tilbudte produktene, vil han bekrefte bestillingen ved å klikke på "Bekreft ordre" -knappen for å vise sitt engasjement og aksept av salgsbetingelsene. I det øyeblikket blir bestillingen registrert og et ordrenummer vil bli kommunisert til klienten og / eller med elektronisk bud. Data registrert av DJO France Company utgjør bevis på ordrenes type, innhold og dato.

 

III - MODIFISERING AV PRODUKT

DJO France vil når som helst ha makten til å gjøre endringer i varene det markedsfører, særlig materialer, tilbehør, reservedeler og forbruksvarer (heretter "produktene") som virker nyttige for det uten forpliktelse til å anvende disse endringer av produkter som allerede er levert, blir levert eller er på bestilling.

 

IV - PRIS - FAKTURERING - METODER OG BETALINGSBETINGELSER

Produktene selges til de priser som er gjeldende på bestillingsdagen, beregnet / representert i vedlagte pris / skala til de tilbudte salgsbetingelsene, om nødvendig integrering av rabatter og rabatter som kan være til nytte for kjøperen.
Disse prisene er oppgitt i euro, alle avgifter er inkludert. Med mindre annet er oppgitt, inkluderer ikke prisene på produktene porto.

Faktura som ikke er omstridt i løpet av de ti leveringsdagene, anses for å være akseptert.
Kunden er ansvarlig for porto og retur.
Privatpersoner, forbrukere, bør betale med kreditt- eller debetkort.

V - TITELBEVARING

a)    DJO Frankrike beholder eierskap på de solgte produktene til full betaling er gjort.
b)    Fra leveringstidspunktet og til tross for at DJO France forblir eier av de solgte produktene, påtar Kunden seg enhver risiko for at Produktene lider eller forårsaker. Følgelig må forsikringene, som Kunden skal tegne for hans regning, inkludere dekning av denne risikoen og uttrykkelig nevne statusen til innehaveren av DJO France.
c)     I tilfelle Kunden ikke overholder en av forfallsdatoene eller brudd på noen av hans forpliktelser, kan DJO France, uten at det berører hans andre rettigheter, kreve øyeblikkelig restitusjon av produktet ved registrert brev med bekreftelse på mottakelse utgifter til Kunden og avbryte hele eller deler av det aktuelle salget, spesielt på den delen som ikke er betalt.
d)    Foruten hans forpliktelse til å erstatte Produktet for egen regning, vil Kunden være underlagt bestemmelsene i ovennevnte artikkel III i forhold til forsinkelse eller mislighold av betaling.
e)    Hvis produktet er brukt, vil DJO Frankrike ha rett til å kreve erstatningsskader utenfor kostnadene for mulig systemgjenoppretting.
f)    Eventuelle innskudd mottatt fra Kunden belastes summen som vil bli skyldt DJO France i samsvar med punkt d) og e) ovenfor.
g)    DJO France kan når som helst ha et lager av de ubetalte produkter som kjøperen har, uansett hvor nevnte produkter befinner seg.
h)    Generelt sett vil kjøperen sørge for at identifikasjon av produktene alltid vil være mulig. Produktene på lager antas å være de produktene som er ubetalte.

 
VI - LEVERING

Produktene blir levert "ex warehouse DJO France". Leveringene skjer etter tilgjengelighet og i den rekkefølgen ordrene ble mottatt. Leverandøren kan utføre ordren ved hjelp av flere delleveranser.
For privatpersoner, forbrukere, vil leveransen bli utført i løpet av de fem virkedagene fra bestillingen fra transportøren utpekt av DJO Frankrike utelukkende ved direkte levering av det bestilte produktet til den kunngjorte destinasjonen eller, i tilfelle fravær, til en annen person styrket av klienten.

Transporten utføres på risiko for Kunden som må foreta alle kontroller av leveringen på tilstanden til sine pakker i henhold til antall pakker som er angitt på leveringsslippen. Spesielt skal klienten sørge for at det leverte produktet går jevnt, særlig oppmerksomt leser brukerhåndboken som er levert til ham.
Alle reservasjoner eller klager må rettes til kundeservicen til DJO France eller til transportøren innen fristen som er fastsatt i artikkel I. 133-3 i fransk kommersiell kode. Kunden har en frist på 3 dager fra levering til å uttrykke sin protest eller reservasjoner hos transportøren. Ved tilsynelatende mangler skal Kunden motta rett til retur i de tilbudte salgsbetingelsene.

 
VII -  DEADLINE

Leveringsfristene er gitt som en grov guide. De begynner å påløpe ved aksept av bestillingen fra DJO France. Overskridelse av fristen kan ikke føre til skader og renter, reduksjon eller kansellering av ordren. Bare i tilfelle en senere levering overstiger seksti dager, kan Kunden kansellere bestillingen uten å kunne uttrykke noe annet krav enn restitusjon av innskudd eller betalt pris til DJO Frankrike.

 
VIII - TILBAKEHOLDELSESRETT - FORESPØRSEL OM UTVEKSLING

Forbrukerklienten har en uttaksperiode på 14 dager fra tidspunktet for mottak av produktet for å returnere nevnte produkt til leverandøren for bytte eller refusjon forutsatt at produktene blir returnert i sin opprinnelige pakke og i perfekt stand. Alle avgjørelser om tilbaketrekning med forespørsel om refusjon eller utveksling bør rettes til DJO Frankrike kl. 08.11.02.02.74, klienten mottar deretter et returnummer som skal inkluderes på pakken hans for dekning. Uten dette nummeret vil den returnerte pakken ikke bli akseptert. Børsen (avhengig av tilgjengelighet) eller refusjon vil bli ivaretatt innen 15 dager etter mottak av pakken av DJO France og bekreftelse av den perfekte tilstanden til det returnerte produktet. Skadede, skitne eller ufullstendige gjenstander vil ikke bli tatt tilbake.

Bortsett fra når ansvaret til DJO France er involvert, vil bare prisen eller produktet bli refundert. “Retur” -kostnadene vil være på bekostning av Kunden som kan appellere til transportøren etter eget valg eller henvende seg til DJO France som vil hente inn sin vanlige transportør.

Hver forespørsel om å bytte av personlige grunner vil bli utført i henhold til samme prosess som beskrevet ovenfor, og returkostnadene blir på bekostning av Kunden.

 
IX - RETUR

Uten at det berører ordningene for å ta overfor transportøren, må påstander om tilsynelatende mangler eller manglende samsvar med det leverte produktet formuleres skriftlig til DJO France i løpet av de åtte leveringsdagene.
Kjøperen vil bevise manglene eller registrerte uregelmessigheter. Han vil avstå fra å hente inn en tredjepart som ikke er behagelig for DJO France.
Hver retur vil bli utført under de samme betingelser som nevnt i artikkel X i salgsbetingelsene, i samsvar med den kommersielle garantien.

 
X - GARANTI

Alle enheter som selges av DJO France blir prøvd og testet før levering.

Uavhengig av den kommersielle garantien som er beskrevet nedenfor, forblir DJO France ansvarlig for mangler i samsvar med det solgte produkt og ansvarlig for latente feil under betingelsene gitt i artiklene 1641 til 1649 i sivilkoden i forhold til garantien for latente mangler. Leverandøren er bundet av garantien på grunn av latente mangler ved det solgte objektet som gjør det uegnet for den tiltenkte bruken, eller som reduserer bruken slik at kjøperen ikke ønsker å erverve den eller som han ville tilbudt en lavere pris for, hvis han visste om det. Eventuelle rettslige handlinger som skyldes den latente mangelen, må føres av kjøperen i løpet av to år fra oppdagelsen av mangelen. Hvis feilen erkjennes som en latent mangel, har kjøperen valget mellom å returnere varen og få kjøpsprisen tilbakebetalt eller beholde varen og ha returnert en del av prisen som vil bli voldgitt av eksperter.

I samsvar med overholdelsesgarantien er leverandøren forpliktet til å levere en vare i samsvar med kontrakten og å svare på manglene i samsvar som eksisterte på leveringstidspunktet. Han skal på samme måte svare på manglene i samsvar som følge av emballasje, monteringsinstruksjoner eller installasjon når de er blitt lagt under hans ansvar av kontrakten eller er utført under hans ansvar. For å være i samsvar med kontrakten må varene:
1 ° være egnet til regelmessig bruk, forventet av et lignende produkt, og om nødvendig være:
- samsvare med beskrivelsen gitt av leverandøren og ha de kvaliteter som tilbys kjøperen i form av en prøve eller modell;
- presentere de kvaliteter som en kjøper legitimt kan forvente med tanke på offentlige erklæringer avgitt av leverandøren, produsenten eller hans representant, spesielt i reklame eller merking;
2 ° eller vise egenskapene som er definert i samsvar av partene, eller være egnet til spesiell bruk som kjøperen etterspør, har varslet leverandøren og nevnte leverandør har akseptert. Tiltak som resulterer i mislighold av overholdelse skal utløpe to år etter levering av varen.

Kommersiell garanti: Foruten den juridiske garantien ovenfor, garanterer DJO Frankrike, hvis adresse er på MOUGERRE (64990), Centre Européen de Frêt, 3 rue de Béthar, de solgte produktene ved følgende betingelser og begrensninger:
•    varigheten av garantien avhenger av produktet kjøpt av klienten; denne varigheten vises enten på prislisten eller på de tilpassede pristilbudene;
•   denne garantien betyr "deler og arbeid".
    For å implementere dette, må klienten kontakte DJO France kundeservice på 0811.02.02.74 som vil gi ham et returnummer, prosedyren som skal følges og hvilket Centre de Réparation Agréé som skal sende produktet;
•    transportkostnader belastes alle kunden;
•    DJO France eller Centre de Réparation Agréé vil ha valget mellom å enten gjøre sitt beste for å avhjelpe feilen på rimelig tid eller å erstatte produktet med et annet som er uten den nevnte feilen.
•    DJO France kan ikke på noen konto finne seg tvunget til å be om betaling av summen som grunnene måtte være, spesielt, men uten å være begrenset, med hensyn til midlertidige anleggsmidler i produktet, av innblanding i virksomheten, tap av ordre, redusert fortjeneste, driftstap etc. og andre krav av samme art.
•    Denne garantien er avtalt for alle produkter som selges av DJO Frankrike uten territoriell grense.

 
XI - UNNTAK AV GARANTI OG ANSVAR
DJO France fraskriver seg alle garantier og ansvar for produktfeil (spesielt: materialer, tilbehør, perifere materialer og reservedeler) som den markedsfører for opprinnelse:
-    brudd på grunn av ulykker eller hendelser eller ikke-kompatible tilkoblinger eller strømforsyningsfeil;
-    en bruk av produktet annet enn det det ble designet og produsert for; og med hensyn til tilbehør, perifere materialer og reservedeler, og til noe annet formål enn vedlikehold, justering eller reparasjon av produktene det markedsføres.
-    ikke overholdelse av instruksjonene for montering, bruk eller vedlikehold;
-    modifikasjoner, vedlikehold eller intervensjoner som ikke er utført av servicespesialistene til DJO France eller dets utpekte representanter eller er anerkjent for dette formålet;
-    tillegg eller bruk av deler eller annet tilbehør enn det som er produsert og / eller solgt eller ganske enkelt anbefalt av DJO France, eller, igjen, av kvalitet som ikke tilsvarer dem.

Leverandøren ekskluderer også enhver garanti for tilsynelatende mangler som kjøperen ikke vil dra nytte av i de tidsperioder som er nevnt ovenfor i artiklene VII og X fra mottak av produktet.

DJO France fraskriver seg alt ansvar i tilfelle skader forårsaket av et produkt det har solgt når:
-    produktet er reparert, vedlikeholdt eller vært gjenstand for et inngrep fra et foretak eller tredjepart som ikke er avtalt av DJO Frankrike.
-    mangler og forringelser forårsaket av naturlig slitasje eller ved en ytre ulykke eller en modifisering, bruk eller behandling av produktet som ikke er gitt for eller spesifisert av leverandøren, eller intervensjon er ekskludert fra noen garanti.

 
XII - FORCE MAJEURE

Følgende betraktes som force majeure som fraskriver leverandøren av sin forpliktelse til å levere og begrunner, etter valg av leverandør, enten en forlengelse av leveringsfristen eller total eller delvis kansellering av ordren: Krig, opptøyer, branner, streik ved leverandør, hos leverandøren eller transportøren som gjør det umulig å skaffe forsyninger, eller kjøpe varer hos kjøperen; og mer generelt enhver årsak til avbrudd eller forsyning som leverandøren ikke har midler til direkte inngrep for å avhjelpe nevnte årsak.
Leverandøren må holde kjøperen informert så langt som mulig om saken og hendelsene ovenfor.

 
XIII - VEDLIKEHOLD

Enhver fagperson som bruker et medisinsk utstyr, må sørge for at vedlikehold og dermed testene som er knyttet til det, realiseres i henhold til lovkrav. Varsel om bruk eller referansehåndbok spesifiserer vedlikeholdskravene i henhold til typen solgt produkt.

 
XIV - TILGJENGELIGHET FOR UTROLIGE DELER TIL UTNYTTELSE AV ENHETEN

DJO France-konvensjoner om å tilby det avtalte senter for etter-salgstjeneste de uunnværlige delene for bruk med full sikkerhet for produktet. Varigheten av bestemmelsen er tre år fra datoen for markedsføringen av seriens siste enhet. Det gjelder også uunnværlig tilbehør for bruk av produktet som DJO France-elektroder og kabler.

 
XV - INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER - FORTROLIGHET


Kunden har avtaler om å respektere alle immaterielle rettigheter inkludert opphavsrett, merkevare og industrielle eiendomsrettigheter. De immaterielle rettighetene til DJO France-dokumenter og dermed nettstedet og hvert av elementene som er opprettet for nettstedet, er den eksklusive eiendommen til DJO France eller dets leverandører. De gir ingen lisenser eller rettigheter bortsett fra det å konsultere nettstedet. Gjengivelse av ethvert dokument publisert på nettstedet er kun tillatt med det eksklusive formålet med informasjon til personlig og privat bruk, all reproduksjon og bruk av kopier som er oppnådd til andre formål er uttrykkelig forbudt. All annen bruk som ikke på forhånd er godkjent av DJO France, vil inngå i overtredelsen og straffes som sådan.


Kundens pakter om ikke å bruke navnet på DJO France og dets kommersielle merkevarer, logotyper, bilder og bilder av produktene sine til salgsfremmende formål, i skriftlig form eller databehandlingsform uten skriftlig godkjenning fra DJO France.
Kataloger, dokumentasjon eller publisert materiale av hvilken som helst art som er levert eller sendt av leverandøren forblir hans komplette eiendom og kan tas tilbake i tilfelle bruken er i strid med det som er indikert av leverandøren.

 

XVI - TVISTER OG LITIGERING

Eventuelle forskjeller som kan oppstå mellom klienten og DJO Frankrike er den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene der hovedkontoret til DJO France er lokalisert, til tross for innføring av tredjepart eller flere tiltalte.