BEKIJK ONZE NIEUWSTE AANBIEDINGEN | GRATIS VERZENDING VANAF € 75

Compex Privacyverklaring

We respecteren uw privacy en zijn toegewijd om deze te beschermen door onze naleving van deze policy. Dit privacy beleid beschrijft hoe wij bij DJO Global, Inc. en onze familiebedrijven, inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk “wij” or “DJO”) de persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen die we verzamelen via de websites, mobiel apps, platforms en andere digitale eigendommen die eigendom zijn van en beheerd worden door DJO en die linken naar dit privacy beleid (gezamenlijk de " “Services”).

De dochteronderneming of gelieerde onderneming van DJO die eigenaar en exploitant is van de Service die u bezoekt, is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacy beleid is ook van toepassing wanneer u offline met ons communiceert. Als u bijvoorbeeld uw contactgegevens aan ons verstrekt of met ons communiceert op een beurs of ander live-evenement, is dit beleid van toepassing. Lees dit privacy beleid zorgvuldig door zodat u onze privacy praktijken begrijpt.

Dit privacy beleid kan af en toe worden herzien en als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we een prominente kennisgeving van de wijzigingen op de services plaatsen en de bovenstaande ingangsdatum bijwerken. Als u vragen heeft over dit privacy beleid of onze informatiepraktijken, neem dan contact met ons op via de onderstaande opties.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en bewaren

Wanneer we de term " “persoonlijke informatie,”gebruiken, bedoelen we informatie die kan worden gebruikt om u als een individuele persoon te identificeren, betrekking heeft op u, u beschrijft, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, met u of uw huishouden. We beschouwen persoonlijke informatie niet als informatie die is geanonimiseerd, zodat een derde partij niet gemakkelijk een specifiek individu kan identificeren. We verzamelen verschillende categorieën van persoonlijke informatie via onze diensten, inclusief informatie die u verstrekt, informatie die automatisch wordt verzameld vanaf uw apparaat en informatie die we verkrijgen van externe bronnen. We gebruiken en delen deze persoonlijke informatie voor de hieronder beschreven doeleinden, inclusief zoals beschreven onder aanvullend gebruik van persoonlijke informatie.

We vertrouwen op afzonderlijke en overlappende bases om uw persoonlijke informatie rechtmatig te verwerken. Alleen bij wijze van voorbeeld: het kan voor ons nodig zijn om uw persoonlijke informatie op bepaalde manieren te verwerken om een door u gevraagde transactie te verwerken of anderszins in overeenstemming met een contract tussen ons, of in bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie verwerken wanneer noodzakelijk om onze legitieme belangen te behartigen, wanneer die legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en belangen.

Informatie die u verstrekt

We verzamelen persoonlijke informatie die u verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke informatie wanneer u uw volledige naam, fysiek adres, telefoonnummer, aankoopinformatie en accountreferenties, demografische informatie en informatie met betrekking tot uw voorkeuren invoert in formuliervelden op onze Services. De persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot:

Categorie van persoonlijke gegevens Doeleinden van verwerking
(zie ook extra gebruik van persoonlijke informatie hieronder)
Juridische grondslagen voor verwerking
Contactgegevens Waaronder uw naam, thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer Om uw account en de Services te beheren, u als gebruiker te verifiëren en met u te communiceren Om door u gevraagde transacties te verwerken en aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing
Demografische informatie Waaronder uw leeftijd, informatie over uw huishouden, productvoorkeuren en andere interesses Om onze klantenpopulatie beter te begrijpen en te analyseren, onze activiteiten te ondersteunen, inclusief voorraad- en productbeheer, om relevante aanbiedingen en advertenties te leveren, om onze producten en services te verbeteren, inclusief de Services Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing
Informatie over online aankopen Waaronder betaalkaartinformatie, aankoopgegevens en andere transactie-informatie Om aankopen die u online doet te verwerken, gekochte producten en diensten te leveren, ons e-commerceplatform te verbeteren, uw klantervaring te personaliseren en bij te dragen aan onze marketinginspanningen, bijvoorbeeld door informatie te analyseren over welke producten worden bekeken, wanneer u door items bladert maar niet een aankoop doet en andere interacties die u heeft met onze e-commerceservices Om door u gevraagde transacties te verwerken en aan onze contractuele verplichtingen te voldoen Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing
Informatie over sollicitaties Waaronder uw contactgegevens, werk- en opleidingsgeschiedenis en andere informatie die u opneemt in uw cv/aanbeveling of sollicitatiemateriaal, evenals informatie die is verzameld voor antecedentenonderzoeken waar nodig Om sollicitaties die u via de Diensten indient te verwerken en te evalueren en om met u te communiceren over uw sollicitaties en verzoeken Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing
Identificeerbare gezondheidsinformatie

Voor behandelings-, betalings- en bedrijfsdoeleinden, om producten en diensten aan u en/of uw zorgverlener te leveren, voor analytische en onderzoeksdoeleinden, voor trending, statistische analyse, rapportage, ontwikkeling, levering en kwaliteitsverbetering van digitale en fysieke producten en diensten, voor het opnemen van informatie in een elektronisch gegevensarchief, voor nationale en internationale wettelijke goedkeuringen, en/of voor verbetering van de zorg om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren

Toepasselijke wetten en voorschriften voor gezondheidsinformatie. Uw toestemming, indien van toepassing

Automatisch verzamelde informatie

Zoals bij de meeste digitale platforms, verzamelen we automatisch bepaalde informatie wanneer u onze Services gebruikt. Deze informatie wordt verzameld op onze Services zonder dat u de informatie actief verstrekt. Deze informatie kan browser-, apparaat-, cookie- en soortgelijke gegevens bevatten die we als volgt verzamelen:

Categorie van persoonlijke gegevens Doeleinden van verwerking
(zie ook extra gebruik van persoonlijke informatie hieronder)
Juridische grondslagen voor verwerking
Logboek bestanden Waaronder IP-adressen, browsertype, internetprovider, verwijzings-/exit pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens Om de veiligheid van onze Services te behouden, voor fraudedetectie en om onze rechten te beschermen Gerechtvaardigde belangen
Cookies, analytics en aanverwante technologieën Om onze Services en e-mailberichten te beheren en om informatie over u en uw activiteiten online in de loop van de tijd en op verschillende websites en online kanalen te verzamelen en bij te houden Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing
Locatie informatie Waaronder breedtegraad, lengtegraad, datum en tijd. Om u bepaalde locatie gebaseerde services aan te bieden en om analyses uit te voeren om de Services te verbeteren. U kunt het verzamelen van uw locatiegegevens uitschakelen in de instellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat we u mogelijk geen locatie gebaseerde diensten kunnen leveren als u ervoor kiest om dit te doen. Gerechtvaardigde belangen Uw toestemming, indien van toepassing

Mogelijk kunt u de browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren en te verwijderen wanneer u onze Services opent via een webbrowser. Als u dat echter doet, werkt de service/site mogelijk niet correct. Onze Services reageren niet op verzoeken om niet bij te houden.

Informatie die we verkrijgen uit bronnen van derden

We kunnen bepaalde persoonlijke informatie over u verkrijgen uit bronnen van derden, die we kunnen gebruiken om onze legitieme belangen te dienen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een contract uit te voeren of, in sommige gevallen, in overeenstemming met uw toestemming.

Zakenpartners en serviceproviders: We gebruiken zakenpartners en serviceproviders, zoals betalingsverwerkers en analyseproviders, om namens ons services te verlenen. Sommige van deze partners hebben toegang tot persoonlijke informatie over u die we anders misschien niet hebben (bijvoorbeeld wanneer u zich rechtstreeks bij die provider aanmeldt) en kunnen sommige of al deze informatie met ons delen. We gebruiken deze informatie om de Services te beheren en marketing- en advertentiecampagnes uit te voeren, en om transacties te verwerken die u aanvraagt.

Aanvullende informatie: We kunnen aanvullende persoonlijke informatie ontvangen van externe bronnen, zoals kredietinformatiebureaus en openbare databases, die we kunnen toevoegen aan bestaande consumenteninformatie, zoals verificatie van e-mailadressen. We kunnen deze aanvullende informatie gebruiken om door u gevraagde transacties te verwerken en om fraude te voorkomen, u relevante aanbiedingen en advertenties te sturen en om onze activiteiten, Services en onze advertentie- en marketingcampagnes te verbeteren. .

Extra gebruik van persoonlijke informatie

Naast het hierboven beschreven gebruik, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, die onder bepaalde omstandigheden gebaseerd kunnen zijn op uw toestemming, nodig kunnen zijn om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, en die noodzakelijk zijn om ons gerechtvaardigd belang te dienen in de volgende bedrijfsvoering:

 • Ons bedrijf runnen, de Services beheren en uw accounts beheren;
 • Contact met u opnemen om te reageren op uw verzoeken of vragen;
 • Verwerken en voltooien van uw transacties, inclusief, indien van toepassing, orderbevestiging, inschrijving in onze loyaliteits- of andere programma's, verwerking van betalingen voor online aankopen en levering van producten of diensten;
 • U te voorzien van nieuwsbrieven, artikelen, product- of dienstwaarschuwingen of aankondigingen, besparingen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn;
 • U voorzien van promotionele informatie, aanbiedingen en andere informatie die persoonlijk is afgestemd op uw interesses en koopgedrag;
 • Marktonderzoek, enquêtes en soortgelijke onderzoeken uitvoeren om ons inzicht te geven in trends en klantbehoeften
 • Het beheren van onze loyaliteits- en beloningsprogramma's, waaronder u in staat stellen om klantprofielen aan te maken en te onderhouden, uw interacties met ons te analyseren, op maat gemaakte aanbiedingen te presenteren en onze producten, diensten, programma's en andere aanbiedingen te verbeteren;
 • U te waarschuwen over een aankondiging over productveiligheid of een terugroepactie of correctie van een aanbieding, promotie of advertentie;
 • Het beheren van sweepstakes en promoties of contact met u opnemen over een prijsvraag;
 • Het voorkomen, onderzoeken of melden van fraude, onwettige of criminele activiteiten of ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van persoonlijke informatie, onze website of datasystemen; of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Handhaving van onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten; en
 • U sms-berichten of pushmeldingen sturen wanneer u zich aanmeldt voor een van onze berichtenprogramma's. Deze berichten kunnen geautomatiseerd worden verzonden. U kunt zich afmelden voor een sms-programma door de instructies te volgen in het gedeelte "Uw privacy keuzes"

Gerechtvaardigde belangen

We vertrouwen op verschillende legitieme belangen bij het gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens. Deze interesses zijn onder meer:

 • Verbetering en aanpassing van de Services voor u;
 • Begrijpen hoe de Services worden gebruikt;
 • Inzicht verkrijgen in gebruikspatronen van de Services;
 • Manieren onderzoeken om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien;
 • De veiligheid en beveiliging van de diensten verzekeren; en
 • Verbetering van de bescherming tegen fraude, spam, intimidatie, inbreuk op intellectueel eigendom, misdaad en veiligheidsrisico's

Dataretentie

 • We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid, tenzij een langere periode vereist is onder de toepasselijke wetgeving of nodig is om geschillen op te lossen of onze wettelijke rechten te beschermen, alles in overeenstemming met de vastgestelde principes. uiteengezet in artikel 5 (1) van de AVG.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen, zullen we dergelijke informatie over het algemeen gedurende een redelijke periode bewaren op basis van het specifieke belang, rekening houdend met de fundamentele belangen en de rechten en vrijheden van betrokkenen.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming, bewaren we de informatie over het algemeen gedurende de periode die nodig is om de onderliggende overeenkomst met u na te komen, onder voorbehoud van uw recht, onder bepaalde omstandigheden, om bepaalde persoonlijke informatie te laten wissen (zie het gedeelte Uw rechten hieronder).
 • Wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van een contract, zullen we de informatie over het algemeen bewaren voor de duur van het contract plus een extra beperkte periode die nodig is om te voldoen aan de wet of die het statuut van beperkingen vertegenwoordigt voor juridische claims die kunnen voortvloeien uit de contractuele relatie.
 • Bovendien kunnen we worden bedreigd met een juridische claim en in dat geval moeten we mogelijk een "wettelijke bewaarplicht" toepassen die informatie bewaart buiten onze typische bewaartermijn. In dat geval bewaren we de informatie totdat de bewaarplicht is verwijderd, wat doorgaans betekent dat de claim of dreiging van claim is opgelost.

Hoe we persoonlijke informatie delen en vrijgeven

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden op de manieren die worden beschreven in dit privacy beleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen onze familie van bedrijven, met dienstverleners en zakenpartners, in verband met bedrijfsoverdrachten en om te voldoen aan de wet, om gezondheid en veiligheid te beschermen en om onze wettelijke rechten af te dwingen.

Serviceproviders: We delen uw persoonlijke gegevens met externe serviceproviders die transacties uitvoeren of diensten uitvoeren namens ons of voor uw voordeel, zoals voor betalingsverwerking, marketing, analyse, het verwerken van sollicitaties en het uitvoeren van personeelsadministratie of om klanten te verifiëren gegevens, zoals postadressen.

Gelieerde ondernemingen: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met gelieerde juridische entiteiten binnen onze familie van bedrijven voor doeleinden en gebruik die in overeenstemming zijn met dit privacy beleid.

Zakenpartners: Met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met zakenpartners, zoals onze distributeurs.

Platformen van derden: Bepaalde diensten kunnen uw locatiegegevens verzamelen en overdragen, van en naar andere applicaties, functies en tools op uw apparaat om DJO in staat te stellen u bepaalde locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zoals het leveren van advertenties die relevant zijn voor uw specifieke locatie, en om analyses uit te voeren om de Services te verbeteren. U kunt het verzamelen van uw locatiegegevens uitschakelen in de instellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat we u mogelijk geen locatie gebaseerde diensten kunnen leveren als u ervoor kiest om dit te doen.

Social Media Platforms: We kunnen ook diensten van derden (zoals sociale media platforms) gebruiken om u gerichte advertenties te tonen op platforms van derden. We kunnen dit doen door een gehashte versie van uw persoonlijke informatie aan de derde partij te verstrekken voor vergelijkingsdoeleinden.

Juridische procedure, veiligheid en handhaving van voorwaarden: We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan wettelijke of overheidsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw persoonlijke informatie ook aan derden bekendmaken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in verband met claims, geschillen of rechtszaken, indien anders vereist door de toepasselijke wetgeving, of als we vaststellen dat de openbaarmaking ervan noodzakelijk is om de gezondheid en veiligheid van u of ons te beschermen, of om onze wettelijke rechten of contractuele verplichtingen die u bent aangegaan af te dwingen.

Zakelijke overdrachten: YUw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie, overname, joint venture of financiering of verkoop van bedrijfsactiva, en kunnen worden overgedragen aan een derde partij als een van de bedrijfsactiva in zo'n transactie. Het kan ook worden bekendgemaakt in geval van insolventie, faillissement of curatele. U wordt via e-mail of een prominente kennisgeving op een getroffen service op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom of gebruik van persoonlijke informatie, evenals uw keuzes met betrekking tot persoonlijke informatie over u.

Informatiebeveiliging

DJO doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies. Vanwege de aard van internet en informatietechnologie in het algemeen kunnen we de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen. .

Internationale gegevensoverdrachten

DJO kan uw persoonlijke informatie overdragen binnen onze familie van bedrijven en/of aan de hierboven besproken derden. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in een ander land dan het land waarin ze zijn verzameld. We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Economische Area ("EEA") en wanneer we dat doen, vertrouwen we op passende of geschikte waarborging, die worden erkend door de wetgeving inzake gegevensbescherming

Met uw toestemming: Met betrekking tot onze Services die worden beheerd vanaf servers in de Verenigde Staten: als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, houd er dan rekening mee dat de persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, een rechtsgebied waarin de gegevens beschermings- en privacywetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als die in het land waar u woont of staatsburger bent..

Adequaatheidsbeslissing: Met betrekking tot onze Services die worden beheerd vanaf servers in de EEA, kunnen we uw Persoonsgegevens vanuit de EEA overdragen naar landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als zijnde een adequate bescherming van persoonsgegevens.

Standaardcontract bepalingen: De Europese Commissie heeft standaardbepalingen inzake gegevensbescherming aangenomen, die waarborg bieden voor persoonlijke informatie die buiten de EEA wordt overgedragen. Met betrekking tot onze Services die worden beheerd vanaf servers in de EEA, gebruiken we over het algemeen standaardcontract bepalingen bij het overdragen van persoonlijke informatie van een land in de EEA naar een land buiten de EEA dat geen adequaatheidsbesluit heeft. U kunt een exemplaar van onze standaardcontract bepalingen opvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het gedeelte Neem contact op hieronder.

Bovendien kunnen we uw persoonlijke informatie buiten de EEA overdragen als de overdracht nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Gepersonaliseerde advertentie voorkeuren

We personaliseren uw ervaring op onze site en op andere sites en online diensten door u advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe marketingbedrijven die advertentienetwerken gebruiken die afhankelijk zijn van uw browsegeschiedenis op websites en mobiele diensten, evenals andere informatie om u gepersonaliseerde advertenties op onze site en op andere websites te tonen. Als u bijvoorbeeld onze producten bekijkt, kunt u advertenties voor onze producten te zien krijgen terwijl u doorgaat met het surfen op andere websites op internet.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties in uw browser of apparaat van adverteerders of advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative of die zich abonneren op de zelfregulerende principes voor onlinegedragsadvertenties van de Digital Advertising Alliance door naar de opt-out-opties van elk van die organisaties te gaan. Links naar die websites zijn hier opgenomen:

Network Advertising Initiative:

Digital Advertising Alliance:

We werken ook samen met Google en Facebook om advertentie-inhoud aan te bieden. Links naar informatie over hun advertentievoorkeuren zijn te vinden op de volgende websites:

Google

Facebook

Wanneer u zich afmeldt voor gepersonaliseerde advertenties, kunt u online advertenties blijven zien op onze site en/of onze advertenties op andere websites en online services.
U kunt zich mogelijk ook op andere manieren afmelden voor advertenties, waaronder:

 • Afmelden via website-specifieke mechanismen. Sommige websites en platforms, zoals Facebook, bieden hun eigen opt-out-methoden. Raadpleeg de website die u bezoekt voor meer informatie
 • Browser-gebaseerde opt-outs. Sommige internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome) bieden hun eigen opt-outs voor gepersonaliseerde advertenties. De advertentienetwerken en advertentieserviceproviders waaraan we deelnemen, herkennen deze opt-outs mogelijk niet
 • Afmelden voor mobiel. Veel mobiele apparaten bieden hun eigen apparaatspecifieke opt-outs voor gepersonaliseerde advertenties. Raadpleeg uw apparaatinstellingen en instructies voor meer informatie.

Extra beleid

Bepaalde websites, mobiele applicaties of andere digitale eigendommen die in de Services zijn opgenomen, kunnen aanvullende openbaarmakingen bevatten met betrekking tot uw privacy, die naast dit privacy beleid van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke Service.

Privacy van kinderen

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van kinderen. Onze Services zijn niet gericht op, en we zijn niet van plan om, of bewust persoonlijke informatie online te verzamelen of te vragen van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie.

Als u erachter komt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke informatie heeft verstrekt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen op de toepasselijke Neem contact op-site die hieronder wordt vermeld. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen

Uw rechten

We verwerken alle persoonlijke informatie in overeenstemming met uw rechten, in elk geval voor zover vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief in overeenstemming met eventuele toepasselijke tijdslimieten en vergoedingsvereisten).

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw bevestigende toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken of delen. Om te voldoen aan andere toepasselijke wetten, zullen we u in staat stellen om u af te melden voor bepaalde communicatie en gebruik van uw persoonlijke gegevens, waaronder:

 • E-mail en andere communicatie van ons, zoals post; en
 • Het door ons delen van uw persoonlijke informatie met derden voor hun gebruik in direct marketing, inclusief voor promotionele doeleinden.

Voor andere soorten van communicatie zullen we voldoen aan de toepasselijke wetgeving die vereist dat we uw toestemming vragen voordat we met u communiceren. Waar toegestaan, kunnen we u vragen om u te registreren om marketing gerelateerde telefoontjes te ontvangen of om u nieuwsbrieven te sturen.

U kunt zich afmelden voor e-mailmarketing door de link Uitschrijven in een marketing-e-mail te gebruiken. U kunt ons ook uw marketingvoorkeuren doorgeven door een e-mail te sturen naar dataprivacy@djoglobal.com of door een brief naar ons te sturen op het adres dat is vermeld in het gedeelte Neem contact op hieronder. Als u per e-mail contact met ons opneemt, zorg er dan voor dat u uw volledige naam vermeldt, de soorten communicatie die u wel of niet wilt ontvangen en uw gerelateerde contactgegevens (bijv. uw postadres als u geen e-mail wilt ontvangen). Geef voldoende tijd om uw marketingvoorkeuren te verwerken. U moet ook begrijpen dat, zelfs als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, we nog steeds contact met u kunnen opnemen voor transactionele of andere informatieve doeleinden.

Op verzoek zullen we u informatie verstrekken over of we uw persoonlijke gegevens bewaren, samen met alle details die volgens de toepasselijke wetgeving aan u moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen heeft u mogelijk ook recht op:

 • Corrigeren van uw persoonlijke informatie die onjuist is;
 • Beperk of limiteer de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens; en
 • Verkrijg een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gemakkelijk toegankelijke indeling.
 • Om een verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op zoals uiteengezet in het gedeelte Neem contact op hieronder. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren

U hebt ook het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, waarbij onze verwerking uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd. U kunt dit doen door het gebruik van de Services te staken, onder meer door al uw onlineaccounts bij ons te sluiten en contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het gedeelte Neem contact op hieronder om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Als u uw toestemming voor het gebruik of delen van uw persoonlijke gegevens intrekt voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden uiteengezet, heeft u mogelijk geen toegang tot alle (of enkele) diensten en kunnen wij u mogelijk niet alle (of enige) toegang verlenen van de Services. Houd er rekening mee dat we in bepaalde gevallen uw persoonlijke gegevens kunnen blijven verwerken nadat u uw toestemming hebt ingetrokken en ons hebt verzocht uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als we hiervoor een wettelijke basis hebben. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde informatie bewaren als we dit nodig hebben om te voldoen aan een onafhankelijke wettelijke verplichting, of als het nodig is om ons legitieme belang bij het veilig houden van de Services na te streven.

Als u de Services gebruikt vanuit de Europese Unie, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Volgens de Californische wet hebben inwoners van Californië het recht om schriftelijk verzoeken in te dien aan bedrijven met wie ze een zakelijke relatie hebben, (a) een lijst van de categorieën van persoonlijke informatie die een bedrijf heeft bekendgemaakt aan derden (inclusief gelieerde ondernemingen die afzonderlijk juridisch entiteiten) tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar voor direct-marketing doeleinden van de derde partijen en (b) de namen en adressen van al deze derde partijen. Neem contact met ons op zoals uiteengezet in het gedeelte Neem contact op hieronder om de bovenstaande informatie aan te vragen..

Links naar sites van derden en sociale media

De Services kunnen links bevatten naar websites en digitale services die worden beheerd door derden. Dit privacy beleid is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid of de gegevenspraktijken van derden die uw informatie verzamelen. We raden u aan om het privacy beleid van die derde partijen door te nemen om meer te weten te komen over hun informatiepraktijken.

De Services kunnen 'deel'-knoppen voor sociale media en widgets bevatten die door andere bedrijven worden gehost. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze service en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie correct werkt. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plug-ins worden beheerst door het privacy beleid en de voorwaarden van de derde partij die de plug-in heeft geleverd.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Sommige van onze Services stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud in te dienen voor wedstrijden, blogs, video's en andere functies. Houd er rekening mee dat alle informatie die u verzendt of plaatst als door gebruikers gegenereerde inhoud naar de Services, openbare informatie wordt. U dient voorzichtig te zijn wanneer u besluit uw persoonlijke, financiële of andere informatie in dergelijke inzendingen of berichten openbaar te maken. We kunnen niet voorkomen dat anderen dergelijke informatie gebruiken op een manier die in strijd is met dit privacy beleid, de wet of uw persoonlijke privacy en veiligheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten van dergelijke berichten.

Communicatievoorkeuren beheren

Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingcommunicatie (of indien wettelijk toegestaan, als u ons uw contactgegevens heeft verstrekt), kunnen we u e-mailberichten, direct mail-aanbiedingen, pushmeldingen of andere communicatie over producten of diensten sturen, afhankelijk van de geselecteerde communicatiemethode. U kunt ons vragen dit niet te doen wanneer u onze websites of mobiele applicaties bezoekt, of uw voorkeuren wijzigen door uw accounts bij ons bij te werken. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen commerciële berichten meer van ons te ontvangen door een opt-out-verzoek in te dienen bij de onderstaande contactgegevens of door de instructies voor uitschrijven te volgen in de vorm van de communicatie die u heeft ontvangen, zoals hieronder beschreven.

Gedrukt materiaal: Om u af te melden voor het ontvangen van gedrukt marketingmateriaal op uw postadres, zoals advertenties, flyers of briefkaarten, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres. Zorg ervoor dat u uw naam en postadres precies zo vermeldt als op het gedrukte marketingmateriaal dat u heeft ontvangen.

Emails: Om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie via e-mail, stuurt u een uitschrijfverzoek naar het onderstaande e-mailadres of klikt u op de uitschrijflink onderaan de e-mail die naar u is verzonden en volgt u de instructies op de resulterende webpagina. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat u bepaalde transactie- of account gerelateerde elektronische berichten van ons blijft ontvangen.

Tekstberichten:Als u toestemming heeft gegeven om sms-berichten te ontvangen, kunt u ervoor kiezen om deze niet te ontvangen door de methode te gebruiken die in het sms-bericht staat of door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het gedeelte Neem contact op hieronder.

Push-meldingen: Om u af te melden voor het ontvangen van push-meldingen, stelt u uw voorkeuren in in het instellingenmenu van uw apparaat.

Neem contact op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bedenkingen heeft over dit privacy beleid of andere privacy gerelateerde zaken, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per e-mail:
dataprivacy@djoglobal.com

Per post:
DJO Global, Inc.
Att.: Privacy Compliance
1430 Decision Street
Vista, CA 92081