Katso tarjouksemme | ILMAINEN TOIMITUS ALK 99 €

Compex Käyttöehdot

I - SOVELTAMISALA

Jokainen tilaus merkitsee sitä, että asiakas noudattaa näitä myyntiehtoja ilman varausta ja että asiakas vastaa siitä, että hän ehdottaa mitä tahansa lauseketta, joka on ristiriidassa tai täydentävä mahdollisesti omien kaupallisten asiakirjojensa kanssa tai edustavan niitä, etenkin ostettaessa. käyttöehdot. Yleensä se, että DJO Noridc (alv: 556451-1037) hyväksyy jokaisen lausekkeen, joka on vastoin tai täydentää nykyisiä myyntiehtoja, on alisteinen sen aiemmalle ja kirjalliselle sopimukselle.
Sitä, että DJO France ei hyödy tietyllä hetkellä yhtä näistä ehdoista, ei voida tulkita luopuvan myöhemmästä hyödyntämisestä. Erityiset ehdot, jotka myyjä hyväksyy tilauksen yhteydessä, eivät sido myyjää tähän tilaukseen.

 
II - MÄÄRÄYS

Jos asiakas haluaa tehdä tilauksen, hänen on ensin tunnistettava itsensä. Tätä tarkoitusta varten hänen on täytettävä hänelle verkossa toimitettujen tietojen mukaan lomake, joka on annettu hänen käyttöön, jossa hän antaa henkilöllisyyttään varten tarvittavat tiedot ja sukunimen, etunimen, puhelinnumeron. , postiosoite ja toimitusosoite. Häneltä voidaan myöhemmin pyytää lisätietoja toimituksen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tuotteita ja palveluita ehdotetaan saatavana olevan määrän rajoissa. Poikkeustapauksissa voi tapahtua, että tuotetta ei tilapäisesti ole enää saatavana tilauksen vahvistamisen jälkeen. Tällöin DJO France ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse tai kuriirilla mahdollisimman pian mainitusta saatavuuden viivästymisestä. Asiakkaalla on sitten mahdollisuus ylläpitää tilaustaan ​​ja odottaa toimitusta tai hän voi pyytää toimituksen peruuttamista. Peruutuksen yhteydessä asiakkaalle maksetaan korvaus välittömästi.

Kun asiakas on valinnut tarjotut tuotteet, hän vahvistaa tilauksensa napsauttamalla Vahvista tilaus -painiketta osoittaakseen sitoutumisensa ja hyväksyvänsä myyntiehdot. Tuolloin tilaus on rekisteröity ja tilauksen numero ilmoitetaan asiakkaalle ja / tai sähköisellä kuriirilla. DJO France Company -yrityksen tallentamat tiedot ovat todiste tilauksen tyypistä, sisällöstä ja päivämäärästä.

 

III - TUOTTEEN MUUTTAMINEN

DJO Francella on milloin tahansa valtuudet tehdä muutoksia markkinoimiinsa tuotteisiin, erityisesti materiaaleihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja kulutustarvikkeisiin (jäljempänä 'Tuotteet'), jotka vaikuttavat sille hyödyllisiltä ilman velvollisuutta soveltaa niitä muutokset tuotteisiin, jotka on jo toimitettu, toimitetaan tai ovat tilauksessa.

 

IV - HINTA - LASKUTTAMINEN - MAKSEMENETELMÄT JA MAKSUEHDOT

Tuotteet myydään tilauspäivänä voimassa olevilla hinnoilla, jotka esitetään / esitetään liitteenä olevassa hinnassa / asteikossa tarjolla olevilla myyntiehdoilla, tarvittaessa integroimalla alennukset ja alennukset, joista voi olla hyötyä ostajalle.
Hinnat ilmoitetaan euroina, sisältäen kaikki verot. Ellei toisin ilmoiteta, Tuotteiden hinnat eivät sisällä postikuluja.

Lasku, jota ei kiistetä kymmenessä toimituspäivänä, katsotaan hyväksytyksi.
Asiakas vastaa postitus- ja palautuskustannuksista.
Yksityishenkilöiden, kuluttajien, tulisi maksaa luotto- tai pankkikortilla.

V - NIMEN SÄILYTYS

a)    DJO France säilyttää myytyjen tuotteiden täyden omistajuuden, kunnes niiden hinta on maksettu täydellisesti.
b)    Toimituksesta lähtien ja huolimatta siitä, että DJO France pysyy myytyjen tuotteiden omistajana, asiakas ottaa riskin siitä, että tuotteet kärsivät tai aiheuttavat. Siksi vakuutuksissa, jotka asiakkaan on tarkoitus ottaa omalla kustannuksellaan, on sisällytettävä tämän riskin kattavuus ja mainittava nimenomaisesti DJO Francen omistajan asema.
c)     Jos asiakas ei noudata jotakin määräaikaa tai rikkoo mitään velvollisuuksiaan, DJO France voi, rajoittamatta hänen muita oikeuksiaan, vaatia kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella tuotteen välitöntä palauttamista asiakkaan kustannuksella ja peruuttaa kyseinen myynti kokonaan tai osittain, erityisesti siltä osin, jota ei ole maksettu.
d)    Sen lisäksi, että asiakas on velvollinen palauttamaan Tuotteen omalla kustannuksellaan, asiakkaaseen sovelletaan yllä olevan III artiklan määräyksiä, jotka koskevat viivästystä tai maksun laiminlyöntiä.
e)    Jos tuotetta on käytetty, DJO Francella on oikeus vaatia korvauksia vahingoista, jotka aiheutuvat järjestelmän mahdollisesta palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.
f)    Asiakkaalta saadut talletukset veloitetaan summasta, joka maksetaan DJO Francelle edellä olevien d ja e kohtien mukaisesti.
g)    DJO France voi milloin tahansa hankkia luettelon ostajan hallussa olevista maksamattomista tuotteista riippumatta siitä, missä mainitut tuotteet sijaitsevat.
h)    Yleisesti ottaen ostaja varmistaa, että Tuotteiden tunnistaminen on aina mahdollista. Varastossa olevien tuotteiden oletetaan olevan Tuotteita, jotka eivät ole maksettuja.

 
VI - TOIMITUS

Tuotteet toimitetaan “varastotilanteessa DJO France”. Toimitukset tapahtuvat saatavuuden mukaan ja siinä järjestyksessä, jossa tilaukset vastaanotettiin. Myyjä voi toteuttaa tilauksen useiden osatoimitusten avulla.
Yksityishenkilöille, kuluttajille, toimitus tapahtuu 5 työpäivän sisällä tilauksesta DJO Francen nimeämästä kuljetusyrityksestä yksinomaan toimittamalla tilattu tuote suoraan ilmoitettuun määräpaikkaan tai puuttuessa toiselle henkilölle asiakkaan valtuuttama.

Kuljetus tapahtuu asiakkaan vastuulla. Hänen on suoritettava kaikki lähetysten tarkastukset pakettiensa tilassa lähetyslomakkeessa ilmoitetun pakettilukumäärän mukaisesti. Erityisesti asiakkaan on varmistettava, että toimitettu tuote toimii sujuvasti, lukemalla huolellisesti hänelle toimitetun käyttöohjeen.
Kaikki varaukset tai valitukset on osoitettava DJO Ranskan asiakaspalvelulle tai operaattorille ranskalaisen kaupallisen koodin I 133-3 §: ssä asetetussa määräajassa. Asiakkaalla on kolmen päivän määräaika toimituksesta ilmoittaakseen protestinsa tai varauksensa kuljettajan kanssa. Jos ilmeisiä virheitä on, asiakas saa palautusoikeuden tarjoamissa myyntiehdoissa.

 
VII - MÄÄRÄAIKA

Toimitusajat on annettu karkeana ohjeena. Ne alkavat kertyä, kun DJO France hyväksyy tilauksen. Määräajan ylitys ei saa aiheuttaa vahinkoa ja korkoa, tilauksen vähentämistä tai peruuttamista. Vain siinä tapauksessa, että myöhempi toimitus yli kuusikymmentä päivää, asiakas voi peruuttaa tilauksensa ilman, että hän voi ilmaista DJO Francelle muuta vaatimusta kuin talletuksen palauttamista tai maksetun hinnan palauttamista.

 
VIII - PERUUTTAMISEN OIKEUS - PYYNTÖ PYYTYS

Kuluttaja-asiakkaalla on 14 päivän peruutusaika tuotteen vastaanottamisesta palauttaa mainittu tuote myyjälle vaihtoa tai korvausta varten, jos tuotteet palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan ja moitteettomassa kunnossa. Kaikki peruuttamispäätökset palautus- tai vaihtopyynnön yhteydessä on osoitettava DJO Francelle puhelinnumeroon 08.11.02.02.74, asiakas saa sitten palautusnumeron sisällytettäväksi pakettiinsa kattavuutta varten. Ilman tätä numeroa palautettua pakettia ei hyväksytä. Vaihto (saatavuuden mukaan) tai korvaus hoidetaan 15 päivän kuluessa siitä, kun DJO France on vastaanottanut paketin ja palautetun tuotteen täydellisen kunnon vahvistuksen. Vaurioituneita, likaisia ​​tai puutteellisia esineitä ei oteta takaisin.

Lukuun ottamatta DJO Francen vastuuta, korvataan vain hinta tai tuote. Paluumaksut maksetaan asiakkaan kustannuksella, joka voi vedota valitsemaansa liikenteenharjoittajaan tai lähettää DJO Francea, joka tuo tavarantoimittajansa.

Jokainen vaihtopyyntö henkilökohtaisista syistä suoritetaan saman prosessin mukaisesti kuin edellä on kuvattu, palautuskulut ovat asiakkaan kustannuksella.

 
IX - PALUU

Rajoittamatta kuljetusyhtiötä koskevia järjestelyjä, väitteet ilmeisistä virheistä tai toimitetun tuotteen vaatimustenvastaisuudesta on muotoiltava kirjallisesti DJO Francelle kahdeksan päivän kuluessa toimituksesta.
Ostaja todistaa virheiden tai havaittujen väärinkäytösten todellisuuden. Hän pidättäytyy tuomasta kolmansia osapuolia, jotka eivät ole miellyttäviä DJO Francelle.
Jokainen palautus suoritetaan samoissa olosuhteissa kuin myyntiehtojen X artiklassa mainitaan kaupallisen takuun mukaisesti.

 
X - TAKUU

Kaikki DJO Francen myymät laitteet on testattu ja toimitettu ennen toimitusta.

Riippumatta jäljempänä esitetystä kaupallisesta takuusta, DJO France on vastuussa myytyjen tuotteiden vaatimustenvastaisuuksista ja piilevistä virheistä siviililain artikloissa 1641 - 1649 säädetyissä olosuhteissa piilevien virheiden takuun suhteen. Myyjä sitoo takuun myydyn esineen piilevien virheiden takia, jotka tekevät siitä käyttökelvottoman aiotulle käytölle tai jotka vähentävät sen käyttöä siten, että ostaja ei halua hankkia sitä tai jolle hän olisi tarjonnut alhaisempaa hintaa, jos hän tietäisi siitä. Ostajan on nostettava kaikki piilevästä virheestä johtuvat oikeustoimet kahden vuoden kuluessa vian havaitsemisesta. Jos vika tunnustetaan piileväksi vikaksi, ostajalla on mahdollisuus palauttaa esine ja palauttaa ostohinta tai pitää tuote palautettuna ja palauttaa osa hinnasta, jonka asiantuntijat valitsevat..

Lisäksi myyjän on vaatimustenmukaisuustakuun mukaisesti toimitettava tavarat sopimuksen mukaisesti ja vastattava toimitushetkellä olemassa oleviin vaatimustenmukaisuusvirheisiin. Hänen on myös vastattava pakkauksista, kokoonpano-ohjeista tai asennuksesta johtuvista vaatimustenmukaisuusvirheistä, kun ne on asetettu hänen vastuulleen sopimuksella tai ne on tehty hänen vastuullaan. Ollakseen sopimuksen mukaisia ​​tavaroiden tulee:
1 ° sopivat säännölliseen käyttöön, jota odotetaan vastaavalta tavaroilta, ja tarvittaessa:
- vastattava myyjän antamaa kuvausta ja oltava ominaisuuksina, joita ostajalle tarjotaan näytteen tai mallin muodossa;
- esitettävä ominaisuudet, joita ostaja voi laillisesti odottaa myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkisten ilmoitusten perusteella, etenkin mainonnassa tai merkinnöissä;
2 ° tai näyttää osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai soveltuvat ostajan haluamaan erityiskäyttöön, ovat ilmoittaneet myyjälle ja mainittu myyjä on hyväksynyt. Toiminnan, joka johtaa noudattamatta jättämiseen, vanhenee kaksi vuotta tavaran toimittamisesta.

Kaupallinen takuu: Yllä olevan laillisen takuun lisäksi DJO France, jonka osoite on osoitteessa MOUGERRE (64990), Centre Européen de Frêt, 3 rue de Béthar, takaa myytyjä tuotteita seuraavilla ehdoilla ja rajoituksilla:
•    takuun kesto riippuu asiakkaan ostamasta tuotteesta; tämä kesto ilmoitetaan joko hinnastossa tai henkilökohtaisissa hintatarjouksissa;
•    tämä takuu tarkoittaa ”osia ja työtä”.
    tämän toteuttamiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä DJO France-asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0811.02.02.74, joka antaa hänelle palautusnumeron, noudatettavan menettelyn ja minkä Center de Réparation Agréén lähettää Tuotteen;
•    kaikki kuljetuskustannukset veloitetaan asiakkaalta;
•    DJO France tai Centre de Réparation Agréé voi valita joko tehda parhaansa vian korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa tai korvata tuote toisella, jolla ei ole havaittua vikaa.
•    DJO France ei missään nimessä saa joutua pakottamaan maksamaan minkäänlaista summaa riippumatta siitä, mistä syistä voi olla, mutta rajoittamatta sitä tuotteen väliaikaisen käyttöomaisuuden, liiketoiminnan häiritsemisen, tilauksen menettämisen, vähentyneen voitto, liiketappio jne. ja muut vastaavat vaatimukset.
•    Tämä takuu sovitaan kaikille tuotteille, joita DJO France myy ilman alueellisia rajoituksia.

 
XI - TAKUUN JA VASTUUN POIKKEAMINEN
DJO France kieltäytyy antamasta kaikkia takuita ja vastuuta tuotteen vikoista (erityisesti: materiaalit, tarvikkeet, oheislaitteet ja varaosat), joita se markkinoi alkuperästään:
-    onnettomuuksien tai vaaratilanteiden tai vaatimustenvastaisten yhteyksien tai virtalähteen vikojen aiheuttamat rikkomukset;
-    tuotteen muu käyttö kuin mihin se on suunniteltu ja valmistettu; ja tarvikkeiden, oheislaitteiden ja varaosien osalta ja mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin tuotteiden markkinointiin, huoltoon, säätämiseen tai korjaamiseen.
-    asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen;
-    muutokset, kunnossapito tai toimenpiteet, joita DJO Francen tai sen nimeämien edustajien suorittamat tai tätä tarkoitusta varten tunnustamattomat henkilöt eivät tee;
-    muiden kuin DJO Francen valmistamien ja / tai myymien tai yksinkertaisesti suosittelemien osien tai lisävarusteiden lisääminen tai käyttö tai, samoin kuin niiden laatu, joka ei vastaa niitä.

Myyjä ei myöskään sulje pois mitään takuuta ilmeisistä virheistä, joita ostaja ei hyödynnä edellä VII ja X artiklassa mainituina ajanjaksoina tuotteen vastaanottamisesta.

DJO France kieltää kaiken vastuun vahingoista, jotka aiheutuvat sen myymästä tuotteesta, kun:
-    tuote on korjattu, huollettu tai yritys tai kolmas osapuoli on ryhtynyt toimenpiteisiin, josta DJO France ei ole sopinut.
-    luonnollisen kulumisen tai ulkoisen onnettomuuden tai tuotteen muutoksen, hyödyntämisen tai käsittelyn aiheuttamat viat ja huononemiset, joita myyjä ei ole määrännyt tai määrittänyt, tai interventio, tai toimenpiteet, eivät kuulu takuun piiriin.

 
XII - JÄLKEEN MAKSU

Seuraavia pidetään ylivoimaisena esteenä, joka vapauttaa myyjän toimitusvelvollisuudesta, ja perustelevat myyjän valinnan mukaan joko toimitusajan pidentämistä tai tilauksen kokonaan tai osittain peruuttamista: Sota, mellakat, tulipalot, iskut myyjä, kun tavarantoimittaja tai kuljettaja tekee mahdottomaksi hankkia tarvikkeita tai ostaa tavaroita ostajan kanssa; ja yleisemmin mikä tahansa keskeytyksen tai toimituksen syy, jota myyjällä ei ole keinoa suoriin interventioihin mainitun syyn korjaamiseksi.
Myyjän on pidettävä ostajalle mahdollisimman pitkälle tietoa edellä mainitusta tapauksesta ja tapahtumista.

 
XIII - HUOLTO

Jokaisen lääkinnällistä apua käyttävän ammattihenkilön on huolehdittava siitä, että sen kunnossapito ja siten siihen liittyvät testit toteutetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Käyttöilmoitus tai käyttöohje määrittelevät huoltovaatimukset myydyn tuotteen tyypin mukaan.

 
XIV - LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOMIEN OSAMien SAATAVUUS

DJO France -sopimukset toimittavat sovitussa huoltokeskuksessa välttämättömät osat käytettäväksi tuotteen täydellisen turvallisuuden kanssa. Tarjouksen kesto on kolme vuotta sarjan viimeisen laitteen markkinoille saattamispäivästä. Se koskee myös välttämättömiä lisälaitteita tuotteen hyödyntämiseen, kuten DJO France -elektrodit ja -kaapelit.

 
XV - INTELLEKTIIVINEN OMINAISUUDET - LUOTTAMUKSELLISUUS


Asiakasliitot kunnioittavat kaikkia immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tuotemerkit ja teollisoikeudet. DJO France -asiakirjojen ja siten sen verkkosivuston immateriaalioikeudet ja kaikki sivustolle luodut elementit ovat DJO Francen tai sen toimittajien yksinoikeus, ne eivät anna mitään lisenssejä tai oikeuksia paitsi sivuston käyttämiseen. Sivustolla julkaistujen asiakirjojen jäljentäminen on sallittua vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tietojen tuottamiseksi, muihin tarkoituksiin toteutettujen kopioiden kopiointi ja käyttö on nimenomaisesti kielletty. Muu käyttö, jota DJO France ei ole etukäteen luvannut, on rikkomuksen osa, ja siitä rangaistaan ​​sellaisenaan.


Asiakas sitoutuu lisäksi käyttämään DJO Francen nimeä ja sen kaupallisia tuotemerkkejä, logotyyppejä, kuvia ja valokuvia tuotteistaan ​​myynninedistämistarkoituksiin, kirjallisessa muodossa tai tietojenkäsittelymuodossa ilman DJO Francen kirjallista lupaa.
Myyjän toimittamat tai lähettämät luettelot, asiakirjat tai julkaistut materiaalit ovat myyjän koko omaisuutta, ja ne voidaan ottaa takaisin, jos niiden käyttö on myyjän ilmoittamien vastaisten.

 
XVI - RIITAT JA OIKEUDET

Asiakkaan ja DJO Francen välillä mahdollisesti ilmenevät erot ovat niiden tuomioistuinten yksinomainen toimivalta, joissa sijaitsee DJO Francen pääkonttori, huolimatta siitä, että kolmannet osapuolet tai vastaajat ovat useita.