Bekijk onze aanbiedingen | Coronavirus-COVID 19

DJO Global (International) – Privacyverklaring

Dit document beschrijft hoe DJO Global uw persoonlijke gegevens gebruikt en verwerkt. We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als u het niet eens bent met deze Privacyverklaring, dient u te stoppen met het gebruik van onze producten of diensten.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelt DJO Global?

Informatie zoals uw naam, gewenste contactgegevens en uw betalingsinformatie, zoals u dat heeft doorgegeven. Daarnaast kunnen we andere informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Cookies: een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw browser verzendt, waardoor de site informatie over u en uw voorkeuren kan onthouden.
  • IP-adressen (Internet Protocol): het IP-adres van uw computer is meestal een nummer dat door uw internet provider aan uw computer is toegewezen. In de meeste gevallen verandert uw IP-adres telkens wanneer u verbinding maakt met internet.
  • Navigatiegegevens: ook bekent als log bestanden, server logboeken of click stream gegevens, worden navigatiegegevens gebruikt voor marketingonderzoek, content verbetering en systeembeheerdoeleinden.
  • Sessie cookies: een sessie cookie is een stuk informatie dat alleen wordt ingeschakeld tijdens een bepaalde website sessie. Het biedt statistische informatie en helpt bij het verbeteren van de navigatie op de website. Sessie cookie bestanden worden verwijderd na het afmelden van de internet browser of het uitschakelen van uw computer.

Waarom verzamelt en gebruikt DJO Global uw persoonlijke gegevens?

We doen dit om de bestelling te kunnen verwerken die door of namens u bij ons is geplaatst en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke service krijgt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om contact met u op te nemen en om u te informeren over producten of diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.

Hoe deelt DJO Global uw gegevens met derden?

Het primaire doel is om uw gegevens die relevant zijn voor uw bestelling te delen met bepaalde derde partijen die mogelijk een rol spelen bij het voltooien van dergelijke orders of services. Zulke derden zijn onder meer dochterondernemingen van de DJO Global-bedrijfsgroep. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet.

Welke beveiliging- en retentieprocedures voert DJO Global uit om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

Wij observeren geschikte en adequate procedures om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonlijke gegevens, die we verwerken, te voorkomen. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang wij dit nodig achten, om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren (inclusief het onderhouden van het online gebruikersaccount (indien gecreëerd), om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen op te lossen met enige partijen en anderszins als dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsvoering uit te voeren, inclusief om fraude of andere onwettige activiteiten te detecteren en te voorkomen. Alle persoonlijke gegevens die we bewaren, vallen onder deze privacyverklaring. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten van persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven, vertrouwen wij op de volgende wettelijke grondslagen:

DJO Global vertrouwt op de wettelijke basis dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. Als de vereiste persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kan DJO Global de bestelling niet voltooien en kunnen we ook geen klantenservice verlenen. Waar dit volgens de toepasselijke wetgeving nodig is, zal DJO Global uw toestemming verkrijgen voorafgaand aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Overzeese transfers. De overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring kan overzeese doorgiften van persoonsgegevens naar landen omvatten waarvan de gegevensbescherming wetgeving niet zo volledig is als die van de landen binnen de Europese Unie. Indien vereist door de Europese wetgeving, zullen we alleen persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. In deze situaties, zoals vereist, maken we contractuele afspraken om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nog steeds worden beschermd in overeenstemming met de Europese normen.

Hoe kunt u de persoonlijke gegevens beheren die u aan DJO Global heeft gegeven?

We willen dat u zelf bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • u kunt ons vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens, die wij over u bewaren;
  • u ons op de hoogte kunt brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, of u kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens, die we over u bewaren te corrigeren, maar zoals hieronder wordt toegelicht, kunt u mogelijk dergelijke wijzigingen zelf aanbrengen;
  • in bepaalde situaties kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonlijke gegevens, die we over u bewaren, te wissen of te blokkeren of te beperken, of bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; en

Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien hebben wij, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen erop dat u er voor zorgt dat uw persoonlijke gegevens volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Informeer ons alstublieft onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onnauwkeurigheden van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen.

Voor al uw verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring en het uitvoeren van een van uw rechten of als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via dataprivacy@djoglobal.com

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens via DJO Global en hoe contact met ons op te nemen?

DJO Benelux bvba.

Kleinhoefstraat 5

2440, Geel

België

DJO Benelux bvba beheert de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. DJO Benelux bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens de wetten van België.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via dataprivacy@djoglobal.com